facebookgoogle plustwitteryoutube
حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. فديه وهدى

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. فديه وهدى

آيا حج و هيبت آن را ديده اي؟ و ايمان مردم و شوق آنان به حج، و گروه هاي زيادي که براي تعظيم الله متعال و تکبير و شکر الله متعال مي آيند؟ چشم انداز حج چشم انداز عجيبي است و صحنه اي شگفت انگيز است، مؤمنان در آن خوشحالند، و موحدان به آن افتخار مي کنند، وغافلان از آن شگفت زده مي شوند اي مسلمانان حج براي شما چه معنايي دارد؟!

آيا حج و هيبت آن را ديده اي؟ و ايمان مردم و شوق آنان به حج، و گروه هاي زيادي که براي تعظيم الله متعال و تکبير و شکر الله متعال مي آيند؟ چشم انداز حج چشم انداز عجيبي است و صحنه اي شگفت انگيز است، مؤمنان در آن خوشحالند، و موحدان به آن افتخار مي کنند، و ...

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد  بیشتر بدانید  احکام نجاسات وپليديها

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد بیشتر بدانید احکام نجاسات وپليديها

قران کريم کلام الله است و کتاب گرانقدرش، همانند هيچ کلام ديگري نيست، و همانند هيچ کتاب ديگري نيست، کتابي است که از نزد الله حکيم و حميد نازل شده؛ و بنابراين الله عزوجل آدابي را براي تلاوت آن در نظر گرفته است که بايستي مراعات شود؛ تا ارزش آن حفظ شود، و بزرگداشت آن حفظ شود، شرط است که قاري قرآن با طهارت باشد، و با خشوع باشد و در آن تدبر کند، و آداب ديگري دارد که شرح داده خواهد شد.

قران کريم کلام الله است و کتاب گرانقدرش، همانند هيچ کلام ديگري نيست، و همانند هيچ کتاب ديگري نيست، کتابي است که از نزد الله حکيم و حميد نازل شده؛ و بنابراين الله عزوجل آدابي را براي تلاوت آن در نظر گرفته است که بايستي مراعات شود؛ تا ارزش آن حفظ شود، ...

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. ميقاتها

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. ميقاتها

شواهد